Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

Chào các Bạn!

Tạo Database trên Host dùng cPanel thực ra chỉ là thao tác gồm 03 bước đơn giản trên Host.

Bạn hãy hình dung như thế này nhé, Database như một cái tủ đựng tài liệu, trong Datase sẽ gồm các table như là các ngăn đựng tài liệu, bên trong table sẽ chứa các data được ví như các tài liệu.

Khi trên Host của Bạn có dùng cPanel và Host đó cho phép sử dụng từ 02 Domain trở lên, có nghĩa là Bạn có thể lập thêm Website trên Host đó). Để lập thêm 01 Website trên Host đó thì Bạn cần phải tạo ra 01 Database mới, vì 01 Database sẽ 01 Website.

Bước 1. Tạo Database trên Host.

Để tạo Database trên Host thì đầu tiên các Bạn truy cập vào cPanel có trên Host, sau đó tìm và tích vào biểu tượng “MySQL Database”

Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

Màn hình sau đó hiển thị trang quản lý Database như hình dưới. Ở khung “Creat a New Database”, Bạn nhập tên Database cần tạo và tích vào nút Create Database.

Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

Sau đó ấn Go back khi màn hình hiển thị thông báo tạo thành công.

Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

Database tạo mới sẽ luôn có dạng “UsernameHost_tenData”. Ví dụ như Database Tôi vừa tạo có tên trandoan_wordpress, trong đó Username của Host là trandoan và Database có tên là wordpress. Mục đích là để Host phân biệt được Database này là của Username nào trong hệ thống, tránh việc trùng lặp. Do đó, khi cài đặt Website trên Host thì Bạn phải điền tên Database đầy đủ theo dạng này nhé.

Bước 2. Tạo Username cho Database.

Để tạo Username cho Database trên Host dùng cPanel, Bạn kéo màn hình xuống phần “MySQL Users” để điền thông tin Username cần tạo và thiết lập mật khẩu cho Username đó. Sau khi điền thông tin xong Bạn tích vào nút “Create a User”.

  • Username: Tôi khuyên Bạn nên đặt 01 Username riêng cho 01 Database, đặt tên giống hoặc gần giống với tên Database đó để dễ nhận biết.
  • Password: Yêu cầu mật khẩu phải có ít nhất 01 chữ viết Hoa và 01 con số.
  • Password (Again): Nhập lại mật khẩu ở trên.

Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

 

Sau khi tạo xong Username cho Database trên Host dùng cPanel Bạn tích vào nút “Go back” để quay trở lại trang quản lý Database.

Bước 3. Thiết lập các quyền truy cập Database cho Username.

Để cấp quyền truy cập Database cho Username vừa tạo ở trên, Bạn tiếp tục kéo xuống phần “Add User to Database”. Sau đó Bạn chọn User và Database cần kết nối với nhau rồi Add.

Màn hình hiển thị ra trang để Bạn có thể thiết lập các quyền cho Username, Bạn đánh dấu vào mục “All Privileges” và tích vào nút “Make Changes”.

Làm thế nào để tạo Database trên Host dùng cPanel

Sau đó Bạn lại tích vào nút “Go back”.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành tạo Database trên Host dùng cPanel với thông tin quan trọng phía dưới, dùng để khai báo khi Bạn cài bất kể mã nguồn website PHP nào:

  • Tên cơ sở dữ liệu: trandoan_wordpress.
  • Cơ sở dữ liệu tài khoản: trandoan_wp.
  • Database Password: [mật khẩu vừa tạo].

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết nhất 2 cách đưa WordPress lên Host

Chúc Bạn thành công!

 

 

 

Cùng tham gia thảo luận ở đây Bạn nhé!